пїњ
–Њ—В—Б–ї–∞–±–≤–∞–љ–µ —Б –ї–µ–њ–µ–љ–Ї–Є
«оди€ ¬езни 24.09 - 23.10
—ъвсем н€мам н€каква специална причина да държа ¬езните да харесат поредното ми зодиакално есе, но определено съм разтревожен лекичко. ƒо момента повечето неща, които написах б€ха харесвани от съответните представители на поредни€ отбор. «а ¬езните обаче, човек н€ма как да бъде сигурен. Ќикога!

Ќ€кой беше казал, че характерът на ¬езни е равни части доброта, снизходителност, справедливост, склонност към спорове, упорита неотстъпчивост, философска логика и колебливост. јз бих добавил от себе си и още по малко от всичко останало.

»ли по много от н€кои неща - и както вече подсказва заглавието - първото, което не тр€бва да бъде пропуснато е оба€телност и очарование. ѕазете се! “ова не винаги е само качество - това може да е и оръжие. ”смихвала ли ви се е н€ко€ ¬езна? ƒа, нали? ј отказахте ли това, което ви е помолила, no way - иска ли питанеЕ Ѕих се изненадал да чу€ обратното.

ѕреди доста години (вече май стават пет) нормалните колебани€ за това дали да напусна родни€ си град, работата си, средата и при€телите си б€ха буквално анихилирани с две-три усмивки на една девойка ¬езни, ко€то срещнах тук в —офи€ покрай първото си интервю за работа. ≈динствени€ път, в живота ми, когато съм имал нужда да звънна на н€кой при€тел след първа среща с момиче от непоносимо вълнение и да възкликна: У’ей, н€маш иде€ каква жена!Ф беше отново заради ¬езна (добре де, същата)Е »зобщо понеже е рано да си говорим за жени-¬езни, че текста е още в началото и рискуваме да обсебим ц€лата тема, засега първи€т извод е само акцент - неустоими са - веро€тно и мъжете, въпреки че мен лично последните слабо ме интересуват, но според повечето астролози жената ¬езни е еталонът за жена - такъв н€как дори недостижим - опасно умна, ослепително красива, невъзможно привлекателна. јко ви тр€бва такава - сега е моментът - оглеждайте се кой има рожеден ден през октомври.

¬езните е трудно да бъдат описани - дори Ѕлизнаци с вечните им промени могат да бъдат уловени, но ¬езни уж са толкова видими, а в същото време онова вечно люшкане насам-натам може да продължи толкова неопределено дълго и в толкова много посоки, че да изцеди вс€ко търпение.

Ќе случайно символът на зоди€та са везните в балансирано равновесно положение. “ова е вечни€т стремеж на вс€ка ¬езна - хармони€та и баланса. ¬ равновесно положение вс€ка ¬езна се чувства прекрасно, щастливо и уютноЕ ноЕ колко размишлени€, безсъни€, колебани€, терзани€ им е струвало това. ¬езните са се люшкали, люшкали, докато застинат в този покой.

—амо подайте тема на н€ко€ ¬езна и вижте какво се получава - ако лекичко сте подхвърлили н€каква ваша лична позици€ (демек сложили сте нещо на едната везна) това, което следва да очаквате е внимателно тълкувание на тезата ви (нещо като опипващ почвата оглед), след което контра-аргументи, които € подлагат на критика (за да залюле€т везната наобратно в стремеж към балансиране) ако се съпротивл€вате спорът може и да се задълбочи, а ако се съглас€вате постепенно ще стигнете до равновесни€ баланс. ќбаче след много думи и тези и контратези. ¬езни са многословни. ƒумите за т€х са играчка - хвърл€т ги в пространството, стрел€т ви с т€х, комбинират ги самоволно. ƒумите за ¬езни са оръжие. ќставите ли им го, имате само един избор - да сте от техни€ отбор - други€ със сигурност е загубил, но още не го знае. ¬езните обаче не си признават, че обичат да спор€т - всъщност те търс€т баланса, оглеждат нещата от всичките страни. “е са измислили усукващите речта фрази, като Уот друга странаФ, УвсъщностФ, Ув същото времеФ или УобачеФ. Ќе е необичайно ¬езни да не зна€т как ще приключи темата, едно е сигурно - те ще стигнат до извода премервайки всички за и против - бавно и внимателно. јко не ви се спори с ¬езни (което винаги е разумни€т избор - иначе само отдалечавате момента на равновесието), можете да излезете от разговора. “е могат и сами да си спор€т - на вс€ка сво€ теза ще търс€т контра-тези, различни гледни точки, и никога н€ма да изпаднат в едната или в другата крайност освен само за известни моменти от време, когато едната паничка на везните е в най-горната, а другата в най-долната си точки.

∆ената —трелец
ћъжът —трелец