пїњ
–Њ—В—Б–ї–∞–±–≤–∞–љ–µ —Б –ї–µ–њ–µ–љ–Ї–Є
—ъновнкик - тълкуване и гадаене на сънища
»зберете бувката, с ко€то започва сън€т ви
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я буква
—аб€
- носиш | ще добиеш чест и кураж при един спор. - упражн€ваш се с не€ | ще се отличиш с нещо. - нараниш се с не€ | очакват те грижи. - биеш се с не€ | ще прекратиш една разправи€.

—акат човек
- безнадеждна помощ ще имаш.


—алам
- €деш | възнаграждение или повишение на заплатата. - купуваш | много деца ще имаш и ще забогатееш.


—алата
- €деш | над€вай се за добро. - сееш | безполезни неща ще произвеждаш.

—амодиви
- застрашава те едно изкушение.

—андък
- пълен | изобилие във всичко ще имаш. - празен | досада и непри€тности. - носиш на гръб | непри€тна търгови€ ще започнеш.

—вин€
- досада. - заклана | гол€м добив и семейно щастие. - храниш € | гол€мо щастие. - че те ухапе | ще те обиди н€кой. - квичи или грухти | лоши новини.

—вирка
- чуеш | ще те изненада една новина. - свириш ти | в мир и покой ще живееш.

—вирн€ от пи€но
- весела мелоди€ | ще се зарадваш. - тъжна | ще се натъжиш. - ти свириш | скоро ще се сгодиш. - акомпанира на цигулка или друг инстр. | ще отидеш на концерт.

—врака
- грачи | ще ти дойдат гости. - уловиш | ще те измам€т и обезчест€т. - убиеш | ще избегнеш едно нещастие.

—ветлина
- застрашава те едно изкушение. - говориш с т€х | бъди верен на своите принципи.

—вещи
- палиш | добър при€тел ще си намериш,радост и любов. - в черква | ще те унижат като лицемер и ласкател. - гори | ще те поласка€т. - восъчни преплетени като то€га | какното предприемеш ще ти се отдаде. - надалече гор€т | щастливо пътуване ще направиш. - гори силно и €сно | ще си оправиш положението. - гасиш | от едно познанство ще се откажеш. - на друг запалиш | ще се запали н€кой от любов кам теб. - ако на теб запал€т | ще се влюбиш до уши.

—вещенник
- охолен живот ти предстои. - служи в църква | махни от главата си тези заблуждени€ които те смущават. - пропов€два | не в€рвай на лъскатели защото са лицемери. - кади с там€н | заблудени€ човек все с попове се занимава. - оп€ва мъртвец | ще се ожениш и ще ти тр€бват пари. - чете на гробища | ще отидеш на погребение. - че си ти | ще станеш професионален скубач и смукач. - пее | ще те оскърби н€кой. - срещнеш | върни се за където си тръгнал защото не ще го получиш. - разговар€ с тебе | ще имаш среща с лицемерен любовник.

—ел€нин
- че те излъже | гол€м укор ще претърпиш. - имаш вземане даване с него | дълъг живот ще живееш. - че си подхвърлен на н€къква опастност | неочаквано наследство. - говориш с него | ще се възгордееш. - работи на нивата ти | напредък в работите си ще имаш.

—ело
- малко заглъхнало | млачен живот ще живееш. - гол€мо и хубаво | здраве и щастие. - живописно и живееш в него | мирен и спокоен живот.

—емена
- чистиш | добри успехи ще имаш. - купуваш или продаваш | надеждите ти за добра търгови€ ще се осъществ€т. - лющиш или събираш | очаквай едно наследство. - пръскаш или сееш | щастливо бъдеще те чака.

—естра си
- една семейна старост те чака.

—ина си
- ще блаженствуваш на старост.

—ираче
- приемаш под тво€ закрила | ще извършиш едно похвално дело. - че си ти | бъдещи радости те чакат.

—ирене
- пр€сно | здраве и щастие ти предстои. - миризливо | болест.

—какалци
- на €то | грижи и безпокойства те очакват.

—кала
- наклонена и покрита с мъх | спокойни дни ти предсто€т. - гориста | тжова което мислиш ще се сбъдне.

—лама
- глупости ще чуеш. - вързана на снопи | ще се опитат да извлекат полза от теб. - гори | не си създавай безполезни грижи и трудности.

—лънцето
- светло и €сно | щастливи предпри€ти€,весел и безгрижен живот. - в облаци | мрачни дни ти предсто€т. - изгр€ва | щестието ще ти се усмихне. - захожда | щастливо ще преживееш със семейството си до старост. - захожда в облаци | староста ти ще бъде безпокойна и досадна. - затъмнение | щастието на държавни€ главатар ще се помрачи. - падне | падане или смърт на един господар.

—лънчоглед
- чест и уважение ще добиеш.

—мок
- че те гони | една беда ще те сполети.

—н€г
- вали | лека болест ще имаш. - на планината | за да успееш ще тр€бва да противостоиш на всички преп€тстви€. - газиш | в затруднено положение ще изпаднеш. - на големи преспи | ще те огорчат. - че те затисне | гол€мо притеснение с следваща радост. - правиш на топки и се биеш с т€х | глупави постъпки ще те занимават. - €деш | стани от леглото и пий малко вода.

—пиш ли
- при отвратителни хора | болест и грижи. - и н€кой да ти наруши сън€ | болест и грижи. - при красив мъж | ще си обезпокоиш за нещо. - при хубава мома | има много да се над€ваш още. - при чужда жена | неверник и вероломник си. - при родителите си | уважение ще имаш. - при любовницата си | завистник ще имаш. - двама мъже сп€т заедно | ще си намериш добър другар. - две жени сп€т заедно | ще се скараш с при€телите си. - две моми сп€т заедно | ще свържеш с н€кого при€телство до живот. - в н€ко€ беседка | благонадеждно бъдеще ти предстои. - в зелена трева | весели дни те очакват. - ходиш и спиш | зла участ те очаква.

—тадо
- пасе на полето | щастливо бъдеще и радост от деца. - на с€нка почива | не пръскай парите си на в€търа. - намираш се в него | безразсъдна постъпка ще направиш. - в кошара гледаш | ще подобриш положението си.

—та€
- мебелирана си наел | бъди по по-р€дъчен човек. - приемна хубаво украсена | ще приемаш гости. - обикновенна | скромно щастие ти предстои. - метеш | не се труди да оправ€ш чуждите дела.

—томана
- смущение поради един спор ще имаш.

—трела
- бойна | досада и раздор. - че те удари | любовна авантюра. - хвърл€ш | наследство ще получиш. - удариш н€кого | ще раниш едно сърце.

—тълба
- извита | посредством интриги ще постигнеш целта си. - от въже | една трудна работа ще ти се отдаде. - слизаш по не€ | тво€та неблагодарност и честолюбие ще ти навред€т на работата. - качваш се по не€ | високо чест ти предстои. - високи гледаш | ще ти се подобри положението или щастлива и богата женитба ти предстои. - каменна | с труд ,твърда вол€ и посто€нствж ще сполучиш.

—ълзи
- рониш | почтенно м€сто и ненадейна радост ще имаш. - друг рони | ще се радваш заедно с този ко€то плаче.

—ъпругът си
- ще се излъжеш в надиждите си

—ърце
- кърваво | ще те обиди н€кой. - €деш | ще се увериш във взаимната любов на н€кого. - бие силно | фалшиви при€тели те ограждат. - студено | ще се влюбиш.

—ъдове
- сребърни имаш | добро състо€ни ще достигнеш. - наследиш или ти подар€т | ще оценат заслугите ти. - носиш | една задължение ще изпълниш. - продаваш | износна спекулаци€ ще направиш. - нареждаш на маса за €дене | ще устроиш един празник. - глинени чупиш | ще измениш мислите,мнението и намерени€та си. - дървени | икономиата ти ще изгони грежите ти за прехрана. - железни | предпазливостта ти ще те предпази от много загуби. - порцеланови | лъжовно богатство ще спечелиш. - калаени | ще си устроиш собствено огнище. - бакърени | ще те покан€т на гости. го | обезпечен живот ще имаш.
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я