пїњ
–Њ—В—Б–ї–∞–±–≤–∞–љ–µ —Б –ї–µ–њ–µ–љ–Ї–Є
—ъновнкик - тълкуване и гадаене на сънища
»зберете бувката, с ко€то започва сън€т ви
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я буква
 азарма
- гледаш | сигурни отношени€ с н€кой ще имаш.
- живееш в не€ | благонадеждна любов ти предстои.


 алпак
- висок имаш | ще ти оцен€т мнението.


 алугер
- псе моли | болест за близък твой роднина но ще се излекува.
- облечен в манти€ | пази се от миразчии.
- благослав€ | добри успехи ще направиш. ал
- нечистотии | ще забогатееш.
- разбъркваш | ще бъдеш забъркан в една каша.
- паднеш в не€ | щастливо произшествие ще ти се случи.
- чистиш се от не€ | ще напуснеш лощото общество.


 ал€ска
- с коне и се возиш | щастливо бъдеще те очаква.
- без коне | работите ти ще тръгнат назад.


 ама
- имаш в себе си | ще получиш подарък.

 амбана
- бие | ще сполучиш в работите си.
- ле€т | скоро ще устроиш свой собствен дом.
- черковна звъни | семеен празник или новини.


 амила
- видиш | трудолюбив и с мъчнотии ще видиш.
- милваш | ще имаш н€къква полза.
- товариш | от далечна страна наследство ще получиш.
- €здиш | пътешествие с много трудности ще предприемеш.
- биеш | ще докачиш един верен при€тел.


«аплата
- получаваш | ще имаш подкрепа от н€кого.

 амина
- с огън | добро м€сто ще получиш
- без огън | ще се разгневиш много но тр€бва да се въздържаш.


 амшик
- гледаш | ще претърпиш една глоба.
- държиш | богата сватба ще направиш и ще добиеш наследство.


 амък скъпоценен
- имаш | гол€ма чест ще добиеш.
- гледаш | лукса и любовта ще те съсип€т.
- ти подар€ват | фалшиви при€тели те заобикал€т.
- копуваш | нещастие ще те сполети.
- носиш | хубав подарък ще получиш.
- син на пръстена си | безпокойство и т€гост те чака.
- за точене гледаш | лоши новини.
- четириъгълен и стоиш на него | скоро ще се освободиш от една скръб.
- обикновен кварц | ще те измам€т.


 анарче
- гледаш | ще се зарадваш.
- хванеш | ще се сгодиш или ожениш.
- пее | радостна новина ще чуеш.
- много пе€т | ще те съблазн€т.


 апитан
- че си | ще добиеш чест.
- морски | благоволението на големците в службата ти.


 арамфил
- на зърна употреб€ваш | питомците ти ще ти приготв€т гол€ма радост.
- цвете цъфнало | гол€ма радост


 артина
- оригинал ако рисуваш | ще се ожениш.
- ако копираш | неблагодарност ще получиш.
- копуваш | ще си създадеш собствено огнище.
- из€щна гледаш | ще те излъжат.
- слагаш в рамка | ще поставиш началото на н€ко€ работа.
- с голи образи гледаш | лоши другари ще те съблазн€т.


 артофи
- гледаш | ще те покан€т на вечер€.
- €деш | ще се разболееш.
- ровиш | труд и неблагодарна работа.
- готвиш | непри€тна визита ще получиш.
- белиш | ще се отървеш от едно принуждение.


 афе
- пиеш | ще те покан€т на гости.
- пържиш | ще имаш гости.
- вариш | ще се задомиш.
- гледаш | без вина ще те наклевет€т.
- мелиш с воденичка | бъбренето и клюкарството ше ти навред€т.


 еси€
- пълна с пари имаш | една доходна поръчка ще получиш.
- с медни пари намериш | ще имаш отношени€ с престъпници.
- с жълтици | тр€бва да смириш малко гордостта си.
- с малко пари | ще ти се случи нещо при€тно.
- празна | борч ще направиш.
- изгубиш | неочаквана богата женитба ти предстои.


 ладенец
- пълен с бистра вода | добра спекулаци€ ще направиш.
- спадне нивото изведнъж | клевета и застрашително бъдеще.
- зариваш | една доходна работа ще изгубиш.
- черпиш от него вода | добра търгови€
- гледаш | ще се признаеш публично за нещо.
- пиеш от него | здраве и сила ще придобиеш.
- тече силно | опасност от пожар те застрашава.
- препълнен и изтича | загуба ще имаш.
- къпеш се в него | ще се очистиш от едно подозрение.
- че скача през зелени ливади | добри времена ти предсто€т.
- мътен | болест и бедност.
- в къщи извира | чест печалба и полза.
- извира и прекъсва живописна местност | радостни и весели приключени€.
- извира от зем€та и клокочи | неочаквана помощ ще ти дойде.


 лане
- на добитък | сватба в семейството ти.

 ласосве
- във време на жътва | гол€ма сполука.
- неузрели късаш | градобитница ще имаш.
- гледаш | желанието ти ще се изпълни.
- тъпчеш | ще унищожиш скроен срещу теб план.
- хлебни пренас€ш в къщи | с труд ще добиеш богатство.


 летва
- даваш или вземаш | ще те забъркат в н€какъв процес.

 люч
- намериш | щастливо ще избегнеш едно затруднение.
- изгубиш | досада кавга и припирн€.
- носиш в себе си | пести и ще успееш във всичко.
- отключваш с него | ще ти излезе скоро късмета.


 ниги
- четеш | ще те похвал€т за прилежанието ти и знани€та.
- разглеждаш | ще се усъвършенствуваш в науката.
- гор€т | добри при€тели ще изгубиш.


 овач
- говориш с него | тво€т инат ще ти докара бел€.

 ожи
- обработваш | добра работа ще получиш.
- копуваш | ще предприемеш едно пътешествие.


 озел
- глождиш | грижи за прехраната ще имаш.
- събираш | ако се спестовен щастие и благосъсто€ние.
- много гледаш | хубава работа ще започнеш.
- от умр€л гледаш | не е на добро.


 окали
- глождиш | грижи за прехраната ще имаш.
- събираш | ако се спестовен щастие и благосъсто€ние.
- много гледаш | хубава работа ще започнеш.
- от умр€л гледаш | не е на добро.


 ола
- натоварена | преп€тствие на път€ си.
- прекатури се | пари ще изгубиш.
- пътуваш с не€ | ще подобриш състо€нието си.
- падаш от не€ | непри€тни случки.
- без коне | безсилен ще бъдеш да свършиш работата си.
- теглиш € ти | с гол€м труд ще постигнеш целта си.
- с четири кона и се возиш | ще получиш това което желаеш.
- мажеш с катран | ще се провиниш в нещо.
- с две колела | ще тр€бва да се преспосол€ваш към вс€къкви обсто€телства.


 олело
- водиншчно | ще спечелиш нещо.
- паднеш в него | ще ти премине едно премеждие но безопастно.
- от кола намериш | наслада мрачна ще имаш.
- правиш | щастие ще получиш
- предво от кола | едно щастливо обсто€телство ти предстои.
- за поливане на бустан | скромна заработка ще имаш.


 омари
- сивобили | семейна радост.
- разтоварваш | тъги и €дове.
- впрегнати | ще ти се присме€т.
- черни | мрачни дни.
- минават край теб | загуба.
- изправ€т се на задните крака,ритат | гол€ма чест.
- €здиш | ще достигнеш гол€мата си цел.
- копуваш | щастие.
- свал€т ездача | големи непри€тности.
- каф€ви | гол€ма радост.
- червени | щастливи времена.
- бели | спорна любов.
- цвил€т | любовни новини.
- тичат в кариер | от една несностна личност ще се отървеш.
- умрели | посто€нна работа ще намериш.


 онци
- или прежда мотаеш | ще победиш непри€тел€ си.
- конци за шиене копуваш | ще постигнеш целта си но бавно.
- вд€ваш игла | ще си посредник в една женитба.


 оприва
- береш | ще претърпиш една обида.
- €деш | ще те наклевет€т за нещо.


 опчета
- намериш | щастие и печалба.
- изгубиш | ще спечелиш в игра на комар.
- пришиваш на ризата си | не си добър домакин.


 ораб
- строиш | щастие или важна работа ти предстои.
- управл€ваш | ще поститнеш целта си.
- без мачти и платна | ще се избавиш от една нужда.
- разбит | болест те очаква


 орем
- гол€м,тлъст имаш | скоро ще се отървеш от грижи.
- наситен и твърд | богатство.
- хлътнал празен | спор и несъгласие.
- тупаш си го | обезпечен живот ще имаш.


 оса
- си режеш | загуба.
- постригваш | ще се наскърбиш.
- дълга | власт и уважение.
- расте | безпокойство.
- плетеш | грижи.
- червена | фалшив човек си.
- черна | щастие ти предстои.
- б€ла | радост.
- навиваш | ще станеш за см€х на хората.
- вчесана по стара мода | не бъди консерватор не му е сега времето.
- вчесана по модата | времето ще те научи кое е по-добре за теб.
- по т€лото имаш | дълги преговори за да постигнеш целта си.


 остенурка
- видиш | тайна радост ти предстои.
- €деш | добро състо€ние ще достигнеш.
- седиш на не€ | ще тр€бва от много неща да се лишиш.


 ути€
- тоалетна | добър доход.
- за други неща | назад на работите ти.
- копуваш | кавга и припирн€.
- стара че ти дават | ще те измам€т.


 окошка
- черна | злобата ти ще те съсипе.
- б€ла | ласкатели ще те уплетат в мрежите си.
- дива | ще се скараш със съседите си.
- че те ухапе или удраска | в лоши ръце ще попаднеш.
- милваш и ти се глези | едно изкушение те застрашава
- мечи | непри€тен процес ще имаш.
- играе | лош при€тел ти копае €ма зад гърба.
- лови мишки | комши€та ти е душманин.


 рава
- имаш | добър успех в работите си.
- доиш | ново познанство и ще се сгодиш.


 рака
- извадиш или снемеш | ще изгубиш един при€тел.
- счупиш | срам и унижение от една мълва.
- двата ако счупиш | ще тр€бва да обуздаеш страстите си.
- големи | безпътен живот живееш.
- малки | скромен дом ще си устроиш.
- болни | ще имащ нужда от подкрепа в търгови€та.
- порастнали много | нъвъздържан живот ще живееш от което ще се разболееш и ще страдаш.
- подпухнали и надути | вреда и загуба.
- тънки | ще ти измен€т при€телите.
- че са ранени | пари ще добиеш.
- отрежат един | ще изгубиш любимо същество.


 раставици
- €деш | тежка работа ще получиш.

 руши
- кисели €деш | едно зло ще претърпиш.
- хубаво узрели | ще надвиеш нещасти€та си.
- брулиш или тръскаш | успех.
- много на дървото | щастлива женитба ти предстои.
- сочни €деш | радост и щастие те чака.


 ръв
- тече ти от носа | ще се утекчиш от нещо.
- капне от теб на зем€та | добро е.
- тече силно | опастност ти предстои.
- миризлива и гно€сала | тежка болест те очаква.
- събираш | добив ще имаш.
- гледаш | непри€тности с роднините си ще имаш.
- плюеш | ще се разгневиш много.
- пиеш | чест ще добиеш.


 ръст
- скръб.
- носиш | грижи.
- украсен с цвет€ | семейно щастие.


 ула
- на замък | помощ ще намериш.
- на черква | уважение за в бъдеще.
- гледаш от далече | не се остав€й да те измам€т.
- че се качиш на не€ | гол€м добив ще имаш.
- падаш от не€ | ще дадеш ухо на един безсърдечен съвет.
- с часовник | ше те питат за дъвет.
- за стража | при€тна визита ще получиш.


 ума или  ум
- че си | загуба в къщи.

 уче
- лае | бъди предпазлив. - че те ухапе | един процес ще изгубиш или една обида ще ти пречин€т твоите при€тели.
- играеш с него | ще се сдобиеш с него или ще се влюбиш.
- те нападне ненадейно | в опастност ще изпаднеш.
- гони те | семейна кавга за наследство.
- вие | тежка болест ти предстои.
- на лов | непосто€нен си и самохвалко.
- краставо | ще се поразболееш.
- б€сно | гол€ма опастност те застрашава.
- гол€мо | ще се сдобиеш с един непри€тел.
- малко | при€тел ще имаш.
- булдок | ще се разтревожиш за нещо.
- овчарско | пази къщата си,не ходи много.
- лежи в колибата си | притежаваш истински при€тел.
- хрътка | интерестни новини.
- вози кола | полза от при€тели ще имаш.


 ъпеш ли се
- във вана | тежка болест те застрашава.
- в бан€ | здраве.
- в ручей или поток | сили и посто€нство ти предсто€т.
- в река | ще се ожениш за ботат/а/.
- в ста€та си | ще изневериш.
- със сапун | нещо при€тно ще ти се случи.


 ъща
- здрава и хубава имаш | здраве и дълъг живот.
- нова правиш | щастие в работата,любовта,верни при€тели ще си намериш.
- гори | нещастие ще те сполети.
- че се срути | неочаквана смърт на стопанина и.
- горска | ще намериш прием в чужди хора.
- покриваш | весел семеен живот.
- копуваш | скоро ще се ожениш.
- наемаш | ще признаеш правата на другиго.
- даваш под наем | ще си направиш или купиш сво€.
- на село или вила | ще сполучиш в предприетото.
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я