отслабване с лепенки
. , , . , . . . , . . - . , , . . , . , , . , . , . - , . . - , , , , - , , , .... . , , , , , . - - . , , , . . . , , - . - , . , . . , , , .... , , . , . , !