отслабване с лепенки

: ... , , - . . .

- ? . . . - , , . . . . . . . . . . . . . , - ...........

- ? . . . . , , . , . . . , . . . . , . .......

- ? - . ? ! . . , . . . . . . . . , . . . . , ......