пїњ
–Њ—В—Б–ї–∞–±–≤–∞–љ–µ —Б –ї–µ–њ–µ–љ–Ї–Є
«оди€ Ѕлизнаци 22.05 - 21.06
ѕознавате ли н€кой весел€к, който е толкова очарователен или ако е дама, толкова забавна, че трудно усто€вате на оба€нието им. ƒумата харизма нав€рно е измислена за Ѕлизнаците. —ъщо толкова веро€тно е те да са € измислили за самите себе си. ”мни са! ћного Ѕлизнаци могат с удоволствие да се забавл€ват с това си надмощие над останалите без останалите да загре€т, че ги поднас€т из върбите. ’итър ѕетър със сигурност е бил от т€хната зоди€. «а Ќастрадин ’оджа съвсем не съм сигурен. ѕъргави€т им меркуриев ум ги прави много съобразителни, ориентирани към бизнес, търгови€, а и далаверки. јко искате н€кой да ви излъже красиво и умело, че св€т да ви се завие обърнете се към н€кой Ѕлизнак. Ќе искам да кажа, че всички са мошеници - в никакъв случай, но все пак имат цели€ потенциал да го направ€т качествено. ƒостатъчно е само да ви напомн€, че неговото величество —имеончо the second е именно Ѕлизнаци.

¬същност са много различни в различните моменти от времето и аз като един закостен€л “елец не мога да не ги обвин€ в непосто€нство ;-P ¬ъздушните зодии обикновено са най-способни да извад€т нас земните от равновесие. Ѕлизнаците скачат от тема в тема, движат триста неща едновременно и вечно са по средата на никъдето. Ќо са работливи и определено добре се справ€т с жонглирането между задачите. Ќ€ма други, способни толкова добре да движат множество задачи успоредно.

ѕриказливи са - имат чудесно дар слово и от т€х стават добри оратори. ƒобре се справ€т и в ожесточени спорове и в при€телски дискусии. ј като към омайните им приказки добавим и оба€телното им очарование комбинаци€та става притеснително опасна. ѕреди да помислите, че н€ма кой да ви убеди в правотата на н€ко€ теза проверете дали ще устоите на н€кой Ѕлизнаци и тогава произнас€йте на глас горното.

«абавни са, с остър като бръснач ум и с т€х определено н€ма как да е скучно. —ред т€х може да има перфектни финансисти, адвокати, умели политици, ловки мениджъри, рекламни агенти или пък улични джебчии, а може и един Ѕлизнак да е всичко това взето заедно и още толкова за разнообразие.

 ласическо схващане е, че под повърхността на Ѕлизнаци живе€т н€колко идентичности. ¬€рно е! » не само двама! јко имате от тези образи наоколо тр€бва да сте готови на вс€какви изненади - сме€т се до сълзи или се хил€т през плача си, настроени€та им могат да се смен€т през н€колко часа. A това че само преди час са се скъсали да ви убеждават колко ще изпуснете ако не отидете с т€х на кино тази вечер, колкото и уморени да сте, съвсем не означава, че н€ма да ви звънне точно след като таксито ви е оставило пред киното. » да ви об€сни как всъщност изведнъж му се е случило нещо спешно или просто му се спи, и предпочита да отложите киното за друг път. ј, вие вече сте пред киното? ≈, щом е толкова важен този филм може да си го гледате - той и без това не е насто€вал особено за него.

ѕърви€ път ви се иска да взривите такъв човек поне с напалм и динамит едновременно. —лед трети€ път осъзнавате, че той си е просто такъв - уговорили сте се с едини€ Ѕлизнак, но в момента на ход е н€кой от другите.

ќлеле! ¬любили сте се? ƒа - знам, че никак не е трудно - те са адски оба€телниЕ Ќо сега н€ма да хленчите. ≈й тъй, както си ви обича много може да хукне да потича с при€тели и да се върне чак другата седмица или въпреки, че е бил толкова нежен вчера, днес съвсем ви е забравил. ≈, ако не бързате да го зарежете точно днес, със сигурност утре пак ще е различно и не по-малко вънуващо и оба€телно. Ќе се опитвайте да спорите с т€х - н€ма смисъл. ƒа, разбира се, още по-глупаво е да се напъвате да ги надприказвате.

¬същност Ѕлизнаци са търсещи - те са онзи детски импулс на неудовлетворено любопитство, който винаги предизвиква умиление. “е се лутат за сво€ идеал.  ато основна част от проблема им е да научат какъв точно е той. ¬ този смисъл са малко ненаситни - не им стигат нито парите, нито любимите, нито бл€съка. Ќе прекал€ват много, но това си се усеща. «а щастие се сещат навреме кога да спрат преди да са загубили нещо важно. ¬ крайна сметка ћеркурий не обича да губи.

Ѕудни са, откриватели, ентусиасти и имат разностранни дарби. Ќо н€как все има нещо, до което никога н€ма да достигнете. ¬сички Ѕлизнаци имат по нещо съкровено, което сподел€т само със себе си или с други€ вътре в т€х. ѕон€кога е добре да не се опитвате да ги притежавате изц€ло, а да им оставите това кътче само за т€х.

¬ леглото с Ѕлизнаци определено е интересно, особено ако си падате по тройките. ƒобри любовници са, но може и да консумират любов без да дават такава в зам€на. —ъс сигурност н€мат проблем дори да рецитират Ўекспир под завивките - нали споменахме, че прав€т много неща едновременно. ¬ръзките им са бурни и често краткотрайни. “ърс€т духовното във вс€ка връзка, но го очакват по подразбиране, а не се стар€т да го провокират.

ўе ви бъдат ли верни? ѕо своему да :-)

∆ената Ѕлизнаци
ћъжът Ѕлизнаци